Kontaktné údaje

Penzión Pribiskô

Pribiské 658

027 32 Zuberec

+421 (0) 907 873 336

penzion@penzionpribisko.sk

Františkova Huta

Patrí medzi národnú architektonickú pamiatku. Františkova huta je ojedinelým príkladom technickej stavby vysokej architektonickej kvality. Spracovávala sa tam železná ruda z Roháčov a okolia(Zuberec, Habovka, Malatina). V súčastnosti je objekt zaujímavým cieľom krátkych výletov, miestom konania kultúrnych podujatí. Každoročne sa tam koná jedinečná tavba železnej rudy.